De uitvoering van een NEN keuring of Scope inspectie wordt steeds vaker geïnitieerd door verzekeringsmaatschappijen. In polisvoorwaarden is dan verplicht gesteld dat u een gecertificeerd inspectiebureau periodiek een specifieke NEN keuring of Scope inspectie laat uitvoeren. Inspectiebureau Nederland begeleidt u graag bij de uitvoering hiervan. Omdat u zelf waarschijnlijk niet dagelijks met inspecties bezighoudt, houden we onze werkwijze bij NEN en Scope inspecties graag overzichtelijk en transparant.

Stap 1 | Bereken online uw prijs en maak een afspraak

Prijzen voor het laten uitvoeren van inspecties zijn afhankelijk van uw situatie. Bereken hier uw inspectieprijs. Vervolgens kunt u op basis van deze gegevens direct een inspectie aanvragen en ontvangt u onze checklist met heldere uitleg ter voorbereiding van de inspectie.

Stap 2 | De inspectie

Afhankelijk van het soort keuring of inspectie, worden onderstaande onderdelen uitgevoerd.

 Onderdelen van de inspectiesNEN 1010NEN 3140
Visueel inspecteren van de vaste elektrische installatie
Impedantiemetingen
Meten en beproeven van de vaste elektrische installatie
Inspecteren van de verdeelinrichting
Thermografisch onderzoek schakel- en verdeelinrichting(en)
Controleren van de aanwezige tekeningen en schema's

Stap 3 | De rapportage

Binnen 2 werkdagen na de inspectie ontvangt u het inspectierapport digitaal als PDF met daar in onder andere:

  • Inspectiebeschrijving en omvang
  • Bevindingen van de visuele inspectie (incl. foto's en foutindicaties)
  • Bevindingen noodverlichting
  • Meetresultaten en beproevingen
  • Eindoordeel

Stap 4 | Aanpassen en verbeteren elektrische installatie

In de praktijk is gebleken dat op zo'n 95% van de elektrische installaties wel iets aan te merken is. U zult na de inspectie waarschijnlijk tijd en/of budget moeten vrijmaken om de geconstateerde gebreken direct te (laten) verhelpen. Niet alle defecten en fouten wegen even zwaar. Deze worden als volgt in het rapport geclassificeerd:

Categorie A Fouten met een zeer hoog risico op letsel en/of schade Onmiddelijke actie!
Categorie B fouten met een hoog risico, waarbij de situatie gevaarlijker wordt wanneer nog één fout optreedt Korte termijn
Categorie C Belangrijke fouten, waarbij de situatie gevaarlijker wordt wanneer nog één fout optreedt, maar de kans daarop gering is Redelijke termijn
Categorie D Schoonheidsfoutjes, de kans op schade en/of letsel, ook op langere termijn, is gering Langere termijn
Categorie E Opvallende zaken m.b.t. niet te inspecteren installatiedelen Indien gewenst

 

"We vonden deze inspectie in eerste instantie maar een gedoe.
Na het zien van de resultaten (en gebreken) zijn we blij het gedaan te hebben. Werk aan de winkel!"

Nienke Janszen, Dordrecht

Uitgebreidere informatie kunt u lezen bij onze werkwijze. Wanneer u vragen heeft of advies wilt dan zijn wij graag bereid u daarbij te helpen. Onze contactgegevens staan onderaan deze website vermeld en op de contactpagina.

Inspectie aanvragen