NEN keuring nodig?

Dit moet u weten...

De NEN 1010 is de belangrijkste norm in Nederland voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties. In deze norm is gedetailleerd aangegeven hoe zo’n nieuwe installatie ontworpen en uitgevoerd dient te worden. Dat loopt uiteen van installatietekeningen en ruimte rond schakelkasten tot de kwaliteit van schakelmaterieel, beugels, maximale belasting en het type kabels. De norm is voornamelijk opgesteld om fysieke veiligheid te realiseren in gebouwen (woning- en utiliteitsbouw en de industrie).

NEN (NEderlandse Norm) is een samenwerkingsverband tussen Nederlands Normalisatie-instituut en Stichting NEC. Zij beheren samen meer dan 30.000 normen.

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk dat deze inspecties plaatsvinden.

NEN 1010 keuring aanvragen

Voorbeelden van objecten die gekeurd moeten worden

Kantoren en scholen

Industriële gebouwen en terreinen

Gebouwen in de landbouw, tuinbouw en veeteelt

Tijdelijke expositieruimtes

Sporthallen en sportvelden

Parkeergarages
(incl. elektrische oplaadpunten)

Woningen

Opslagruimtes

(Militaire) vliegvelden

Winkels en showrooms

Kerken

Ziekenhuizen en zorginstellingen