NEN keuring nodig?

Dit moet u weten...

De NEN 3140 richt zich op veilige bedrijfsvoering van bestaande installaties die zijn uitgevoerd volgens de NEN 1010 norm die bij nieuwe installaties wordt gehanteerd. De Nederlandse wet stelt dat het werken met en verblijf in de buurt van elektrische laagspanningsinstallaties en apparaten veilig moeten zijn. Deze norm bestaat uit bepalingen die gebruikt kunnen worden om hieraan te voldoen. Eind 2018 is de NEN 3140 wederom herzien.

NEN (NEderlandse Norm) is een samenwerking tussen de Stichting NEC en het Nederlands Normalisatie-instituut. Samen beheren zij meer dan 30.000 normen.

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk dat NEN 3140 keuringen plaatsvinden. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het geven van de juiste instructies aan gebruikers van apparatuur en installaties.

NEN 3140 keuring aanvragen

Voorbeelden van objecten die gekeurd moeten worden

Kantoren en scholen

Industriële gebouwen en terreinen

Gebouwen in de landbouw, tuinbouw en veeteelt

Tijdelijke expositieruimtes

Sporthallen en sportvelden

Parkeergarages
(incl. elektrische oplaadpunten)

Woningen

Opslagruimtes

(Militaire) vliegvelden

Winkels en showrooms

Kerken

Ziekenhuizen en zorginstellingen