Scope inspectie nodig?

Dit moet u weten...

Het is een specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico. Scope 10 is ontwikkeld door SCIOS en de verzekeringsbranche. Het Nederlandse Verbond van Verzekeraars is van mening dat NEN 1010 en NEN 3140 te kort schieten op het gebied van de brandveiligheid. Samen met Uneto-VNI en I-keur is de nieuwe inspectiemethode NTA 8220 ontwikkeld. NTA staat voor Nederlands Technische Afspraak.

De NTA 8220 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico.

Medewerkers worden eens per anderhalf jaar in de praktijk getoetst. Zowel op kennis als op vaardigheden.

Voorbeelden van objecten die gekeurd moeten worden

Kantoren en scholen

Industriële gebouwen en terreinen

Gebouwen in de landbouw, tuinbouw en veeteelt

Tijdelijke expositieruimtes

Sporthallen en sportvelden

Parkeergarages
(incl. elektrische oplaadpunten)

Woningen

Opslagruimtes

(Militaire) vliegvelden

Winkels en showrooms

Kerken

Ziekenhuizen en zorginstellingen

Stappenplan

Scope10 inspectie


  • Inventarisatie voorafgaand aan inspectie.

  • Controle installatie-tekeningen en installatieschema’s.

  • Visuele controle van de installatie.

  • Metingen en beproevingen (zoals de isolatieweerstand en de werking van de aardlekschakelaars).

  • Rapportage met bevindingen en eventueel aanbevelingen.

Inspectieprijs berekenen