Scope inspectie nodig?

Dit moet u weten...

De Scope 8 is een inspectie die gebaseerd is op de NEN 3140 . Het richt zich op een veilige bedrijfsvoering van bestaande installaties om ongevallen en persoonlijk letsel te voorkomen.

Het is een verplichte inspectie om te kunnen voldoen aan Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Een veilige gedachte voor u en de mensen in uw gebouw en op uw terrein als alles goedgekeurd is voor dagelijks gebruik.

Voorbeelden van objecten die gekeurd moeten worden

Kantoren en scholen

Industriële gebouwen en terreinen

Gebouwen in de landbouw, tuinbouw en veeteelt

Tijdelijke expositieruimtes

Sporthallen en sportvelden

Parkeergarages
(incl. elektrische oplaadpunten)

Woningen

Opslagruimtes

(Militaire) vliegvelden

Winkels en showrooms

Kerken

Ziekenhuizen en zorginstellingen

Stappenplan

Scope 8 inspectie


  • Inventarisatie voorafgaand aan de inspectie.

  • Controle installatietekeningen en installatieschema’s.

  • Visuele controle van de installatie.

  • Metingen en beproevingen (zoals circuitimpedantie en het testen van beveiligingen).

  • Rapportage met bevindingen.

Inspectie aanvragen